Strålende solskinn og varme gjorde sitt til at Tirsdagskafeen denne dag kunne rigge seg til med benker og bord utenfor 100-blokken til hyggelig samvær med prat og sang til gitarspill.

På pent pyntet bord med alt tilbehør ble det servert vår vanlige, men populære tradisjonsmeny - vafler, syltetøy m/rømme og kaffe.

Tirsdagskafeen kom i stand for nær 20 år siden da BOB tok initiativ overfor tre borettslag, hvorav Natlandsveien borettslag ble ett av dem, og Strimmelen et annet.

Foranledningen til det hele var blant annet at i borettslag får eldre gjerne problem med å delta i positive aktiviteter, og utfordringen kan være at en da i økende grad kan bli isolert i sine egne leiligheter, uten kontakt og stimulans fra andre mennesker. BOB og Bergen kommune valgte da å starte opp et felles prøveprosjekt kalt Nærservice for eldre.

Det ble arbeidet aktivt i nærservicegruppen i noen år, og samarbeidet med BOB, Strimmelen og vårt borettslag dannet grunnlaget for arbeidet internt i borettslagene i årene som kom. Men det bør nevnes at Strimmelen med sine lokaliteter gjorde det noe lettere å arrangere felles kurvfester og innslag med underholdning, mens Natlandsveien borettslag i starten hadde våre arrangementer med kunnskap i bruk av PC.

Tirsdagskafeen har i alle de 20 år hatt sitt tilhold i velrommet 100d, og her har vi gjennom året hatt "kafe" annenhver tirsdag fra kl . 11.30 til 13.30. Kafeen er for "Hjemmeværende godt voksne".

Til kafemøtene har hver av oss med en liten gavepremie som vi har til utlodning ved åresalg. Inntekten her går til en dagstur i året, og til vårt årlige julebord.

Interesserte kan ta kontakt med Håkon Tøssebro . Om ønskelig kan vi og vise hvordan vi har det i velrommet . På veggene her er bilder fra alle våre dagsturer gjennom mange år, og fra våre julebordarrangementer. Vi kan også vise borettslagets utvikling gjennom år ved bilder/plansjer: "Fra beitemark til bolig".