Nye parkeringsbevis er i dag levert i samtlige postkasser.

 

Dere har mottatt PARKERINGSBEVIS-BEBOER for den/de plassene dere leier. Sjekk at nummer på kortet stemmer overens med leid plass/plasser.

 

I tillegg har alle mottatt 2 GJESTEPARKERINGSBEVIS som kan gis videre til gjester. De som tidligere har meldt behov for flere gjesteparkeringsbevis har fått det . Dersom du trenger flere bevis, ta kontakt med styret.

 

Både PARKERINGSBEVIS-BEBOER og GJESTEPARKERINGSBEVIS skal være synlig i frontruten når du står parkert. Pass på at du bruker rett kort!

 

Alle bevis må være byttet ut senest 1. februar 2017.