Nytt styre ble valgt på Generalforsamling 30. juni 2022.

Styret består nå av følgende personer:

Styreleder: Rune Steinslid (2022-2024)

Nestleder: Trond Olsbø (ikke på valg, valgt 2021-2023)

Styremedlem: Britt Sørø (2022-2024)

Styremedlem: Kurs Rusås (2022-2024)

Styremedlem: Ingrid H . Evensen (ikke på valg, valgt 2021-2023)

Varamedlem: Helga Tesdal (2022-2023)

Varamedlem: Tor Lygren (2022-2023)