Årets Generalforsamling ble avholdt torsdag 27. april i Strimmelens selskapslokaler.

Det ble vedtatt at BOB skal bistå styret med å innhente priser for totalrehabilitering av rør og bad . Det skal innhentes tilbud fra 3-5 tilbydere. De innhentede tilbudene vil bli presentert for andelseierne på en fremtidig Generalforsamling hvor en beslutning vil fattes.

VEDTEKTENE PUNKT 4.2.2 ER ENDRET SLIK:

Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

andelseieren selv eller andelseierens ektefelle/registrert partner eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen/registrert partner eller søsken av andelseier eller søsken av andelseiers ektefelle/registrert partner, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.

Oppdaterte vedtekter finner du her

Det ble valgt nye styremedlemmer, og styret består nå av:

Styreleder:     Rune Steinslid

Styremedlem: Trond Olsbø

                     Odd Kristian Tøgersen

                     Britt Sørø

                     Tore Henriksen (eksternt styremedlem)

Vara:              Helene Valdal Takvam

                     Juliana Salthella Østervold